Hírek

Tízéves visszatekintő: emlékezet
2023. május 04. 08:08
Az elmúlt tíz évben a Magyar Tűzoltó Szövetség a gazdag múltról, az elődökről való megemlékezést is kiemelten kezelte. Emlékhely, emléktábla, különféle megemlékezések, történeti monográfia – mindegyik célja ugyanaz: életben tartani a múlt eredményeit, amelyre a jövőnk épülhet.

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 

Babits Mihály gondolata hazánk és a magyar tűzoltás múltjában szilárdan gyökerező Magyar Tűzoltó Szövetségre sokszorosan igaz. Éppen ezért hagyomány, hogy a szövetség – a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával együttműködve – minden évben koszorúzással emlékezik meg a Fiumei úti sírkertben örök nyugalomra helyezett tűzoltókról, akik egykor főparancsnokként szolgáltak, hősi halált haltak, vagy szereztek más elévülhetetlen érdemeket.

Ennek a tiszteletre méltó hagyománynak a tetőzéseként avatta fel a szövetség elnöke, Dobson Tibor tű. vőrgy. a Nemzeti Örökség Intézetével, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával létesített Nemzeti Tűzoltó Emlékhelyet 2022. május 7-én. A magyar nemzet mélységes szeretettel, elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik a haza szolgálatában, embertársai mentése közben életüket vesztették. Hősi halott bajtársak, tűzoltók, tűzszerészek, tartós légoltalmi szolgálatosok nevét őrzi, örökíti meg ez az emlékmű – így kívántunk számukra méltó emléket állítani. A helyszín is szimbolikus, hiszen a Nemzeti Sírkertben, a Nemzet temetőjében került felállításra, ott, ahol tizennyolc bajtársunk síremléke is megtalálható. (a képtár ide kattintva tekinthető meg)


„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” 

Nem nehéz belátni, hogy Kodály Zoltán örökérvényű igazsága hogyan érvényesül az emlékezés filozófiájában: tűzoltó nagyjaink cselekedetei feledésbe merülnek, hacsak tetteiket nem elevenítjük fel újra és újra, néha a kor követelményeihez igazítva. Éppen ezért a szövetség számos formában igyekezett megörökíteni a tűzoltó múltat a jelen számára:

  • az M(O)TSZ és a magyar (önkéntes) tűzoltás százötven évéről szóló, ingyenes történelmi monográfiával (Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával),
  • az MOTSZ-t hetvenöt, az MTSZ-t harminc évig irányító elnökökről szóló történelmi kiadvánnyal (Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával),
  • a kiadvány tartalmát a honlapra adaptált elnöki arcképcsarnokkal (az MOTSZ elnökei ide kattintva, az MTSZ elnökei ide kattintva érhetők el)
  • tanulmányok, információs anyagok egész sorával (a Védelem, a Védelem Online, a Védelem Tudomány hasábjain, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának közreműködésével),
  • török és magyar nyelven megjelent Széchenyi Ödön-életrajzzal,
  • Isztambulban magyar és török részvétellel felavatott Széchenyi Ödön-emléktáblával,
  • Budapesten, az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél – a Budapesten megalakított, első hivatásos tűzoltóság egykori épületének közelében – felavatott emléktáblával (támogatók: Budapest Főváros Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága).

 

Bejegyzésünk egy sorozat része, amellyel csütörtökönként jelentkezünk, s amelynek témája az elmúlt tíz évben történt események, eredmények felsorolása. 

Előzmény: Tízéves visszatekintő: zenekari fejlesztés

A „Tízéves visszatekintő” című kiadvány „hagyományos” formátumban ide kattintva tölthető le: [pdf]