Hírek

Napelemes rendszerek tűzeseti lekapcsolása
2023. november 21. 12:41
Napelemes rendszert érintő tűz esetén a biztonságos beavatkozás feltétele a rendszerek ún. AC- és DC-oldali lekapcsolása. Milyen módok vannak erre? Mit érdemes tudni az ilyen rendszerekről? Újabb RSS-bejegyzésünk következik.

A feliratok és táblák adta támpontoknak megfelelően az egyik első feladat az építmények, ill. épületek tetején vagy oldalán elhelyezett napelemes rendszerek (váltakozó áramú) AC- és (egyenáramú) DC-oldali lekapcsolása.

AC-oldali tűzeseti lekapcsolás

  • Az AC-oldalon az inverterek olyan belső védelemmel rendelkeznek, amely a (közcélú, tápoldali AC) villamos hálózat kikapcsolásakor, kiesésekor az invertert automatikusan leválasztja az AC-hálózatról.
  • Szigetüzemben működő (nincs a villamos hálózatra kapcsolva, a villamos energia ellátást önállóan oldja meg) PV-rendszer esetén az AC-oldali lekapcsolásról külön gondoskodni kell.
  • Szigetüzemben működő PV-rendszereknél, akkor nem kell az AC oldali lekapcsolásról külön gondoskodni, ha az egy egységet alkotó PV-modul+inverter+akkumulátor+fogyasztó összeállításban üzemel (pl.: napelemes köz- és térvilágítási lámpa, napelemes parkoló-automata, napelemekijelzők stb.).

 

DC-oldali tűzeseti lekapcsolás

Célja és eredménye

A DC-oldali lekapcsolás célja, hogy az épületben kialakult tűz esetén csökkenteni lehessen az

  • épületben tartózkodókat és a beavatkozó tűzoltókat érő áramütés, illetve
  • a vezetékeken esetleg kialakuló egyenáramú ív miatt bekövetkezhető újragyulladás kockázatát.

Ugyanakkor a beavatkozóknak tudniuk kell, hogy a napelemes rendszer DC-oldalának teljes feszültségmentesítése a gyakorlatban nem valósítható meg. PV-moduloknál és az azokhoz csatlakozó vezetékek/kábelek környezetében feszültség jelenlétével akkor is számolni kell, ha a DC-oldalon elhelyezett kapcsolókészülék lekapcsolt állapotban van. A vezetékek mechanikai sérülésre visszavezethető meghibásodása tüzet okozhat. Fontos:

A PV-szerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a váltakozó áramú oldalról.

Ezért a tervezők arra törekszenek, hogy a DC-hálózatirész az épületen kívül legyen.

 

Milyen hosszú az egyenáramú vezeték?

A napelemes rendszerek legveszélyesebb része az egyenáramú vezetékszakasz ezért helyezik el kívül és minél rövidebbre alakítják ki. A magas feszültségű egyenáram esetén ugyanis ívképződés lehetséges, így sokkal nagyobb tűzvédelmi kockázatot jelent, mint a váltóáram. Ez azt indokolja, hogy az inverter a napelemekhez minél közelebb legyen elhelyezve. Emiatt az invertert ne keressük a padlástérben, mert az itt fellépő nyári magas hőmérséklet rontja az inverter hűtését eredményezheti.

Ezért az egyenáramú vezeték 5 m alatti és feletti hossza a meghatározó a műszaki megoldások kialakításában. Ez meghatározza az inverterek helyét is.

 

Műszaki megoldásai

1. Inverterbe épített DC-oldali leválasztás, ha az adott DC-kábel épületbe való belépési pontjától indult belső DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad át egymás feletti/alatti egynél több szinten.

2. Ha a fentiekből bármely feltétel nem teljesül, akkor a DC kábelszakaszon leválasztás elhelyezése szükséges.

A DC-leválasztás az épületen kívüli és az épületen belüli kábelszakaszon is lehet, így azt a feliratok segítségével fel kell deríteni. Ha a DC-kábel belép az épületbe, akkor ennek feszültség alatt maradó összesített hossza az épületbe a beltéren legfeljebb 5 m lehet, tehát a leválasztást ezen a szakaszon kell keresni (lásd az alábbi ábrát).

3. A DC-leválasztás az épületen kívül max. 10 m. (lásd az alábbi ábrát).

4. A DC-leválasztás oldalfalon max. 2 m, az épületen kívül max. 10 m. (lásd az alábbi ábrát).

5. Nagyobb tetőkön napelem modulok közötti DC-kábelszakasz hossza meghaladja a 10 métert, és a leválasztáskor a napelem modulok között se maradhat 10 m-nél hosszabb feszültség alatt maradó DC kábelszakasz. (lásd az alábbi ábrát). 

6. DC-oldali vezetékek tűzvédelmi kábelcsatornában

Van, amikor a DC-oldali vezetékek mechanikai sérülés és az épülettűz elleni védelem érdekében a DC-oldali vezetékek épületen belüli szakaszát tűzvédelmi kábelcsatornában helyezik el. Pl. oktatási, egészségügyi és tömegtartózkodásra alkalmas épületekben. (lásd az alábbi ábrát). Ez azonban nem helyettesíti a DC-oldali lekapcsolást.

 

Hibrid napelemes rendszerek DC-oldali kialakítása, tűzeseti lekapcsolása

Energiatárolóval kombinált rendszer, amelynél az energiatároló kábelszakaszának hossza nem haladja meg az 5 métert.

9. Energiatárolóval kombinált rendszer, amelynél a nyomvonal átlépi a határoló építményszerkezetet.

 

A poszt a Rescue Security & Safety VII projekt részeként jelent meg.

A projektet a Miniszterelnökség és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatta