Hírek

Gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztünk az elhunyt tűzoltókra
2016. november 09. 09:01
A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma küldetésének tekinti az elhunyt tűzoltókról történő megemlékezést, emlékük életben tartását.

Halottak napja alkalmából immár hagyományosnak mondható módon a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma gyertyagyújtással és koszorúzással emlékezett a Fiumei úti sírkertben örök nyugalomra helyezett tűzoltókról, akik egykor főparancsnokként szolgáltak, hősi halált haltak vagy szereztek más elévülhetetlen érdemet.

A Nemzeti Sírkertben található tizennyolc síremléket ismét rendbe kellett hozni. Idén sikerült két síremléket megújítani köszönhetően Béres Ferenc tű. alezredes úr és a XIII. kerületi Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó-és Sport Egyesület tagjainak. Megfeszített munkájuk eredményeként a sűrű növényzettel borított sírok ismét megközelíthetőek, felismerhetőek lettek. 

A sírok rendbe tételét követően Dr. Berki Imre múzeumigazgató koszorút helyezett el a sírokon, majd Béres Ferenc tű. alezredes a Magyar Tűzoltó Szövetség Hagyományőrző Bizottságának vezetője valamint Peterman József Attila nyá. tű. ezredes  gyertyagyújtással és tiszteletadással emlékeztek az elhunytakra.

Emléküket kegyelettel őrizzük.

 

 A Fiumei úti sírkert ismert tűzoltó sírjai

 

Kempelen Béla tűzoltó főparancsnok. + 1885.VII.5.  34/1-1-5

Bokelberger Ernő tornász-tűzoltó, Nemzeti Torna Képezde első igazgatója +1891.   34/1-2-5 

Scserbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok  + 1931. I. 20.  46-1-8 

Szily József önkéntes tűzoltó főparancsnok  +1922.III.31.  25-1-10 

Janicsek Andor tűzoltó főparancsnok   + 1926.III.4.  jobb kr. sor 149 sb.

Breuer Szilárd tűzoltó főparancsnok   + 1931.  46-1-106

Teasdale Ottó tűzoltó vezérőrnagy, főparancsnok + 1949. V. 17. 33/4-9-3

Szmilkó József ferencvárosi tűzoltó   +1902. I. 24.  28-6-12

Herczeg János ferencvárosi tűzoltó   +1902. I. 24.  28-6-13

Horváth József tűzoltó     +1914. I. 7.  28-10-15

Rohonczy József tűzoltó csővezető   +1921.XI.5.  25-8-28

Vincze Gyula tűzoltó     +1925. III. 11. 39-7-24

Bozai István tűzoltó      +1936. XI. 23. 48/3-3-11

Berki József tűzoltó      +1937. VI. 2.  48/3-3-13

Bokodi József tűzoltó őrmester    +1950.IV.30.  17/3-1-40

Éliás Rezső tűzoltó törzsőrmester    +1956. XI. 7.  17/3-1-41

Virág István tűzoltó őrmester    +1956. XI. 7.  17/3-1-38

Hidas Gyula tűzoltó főtörzsőrmester   +1956.XI. 7.  17/3-1-39

Köhler István gépészmérnök,

tűzoltó eszközgyártó     +1972. IX. 22.f5 11-1-46