Hírek

„Vészhelyzeti” NEA pályázati útmutató
2020. március 20. 13:28
Útmutató azzal kapcsolatban, mi a teendő akkor, ha a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem lehet egy pályázati programot megvalósítani. A Civil Információs Centrum írása.

A rendkívüli helyzet miatt számos pályázati program megvalósítása kerülhetett veszélybe. A 2019. évben a Nemzeti Együttműködési Alap működési, „vegyes” (működési és szakmai), illetve az egyszerűsített pályázatain nyertes szervezetek éppen ezért segítséget kaptak.  A pályázati kiírások úgy módosultak, hogy a megvalósítás időszak záró időpontja 2020. március 31-ről, 2020. október 31-re változik. Az érintett pályázók, akkor élhetnek ezzel a haladékkal, ha módosítási kérelmet nyújtanak be.

A módosítási kérelmet március 31. 23:59-ig kell az EPER-ben benyújtani.

A módosítási kérelem indoklásához a következő szöveget kell bemásolni:

"A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve rendkívüli intézkedés lehet, mely alapján az elfogadott költségterv (illetve szakmai terv) szerinti egy vagy több szakmai program – nem tud az eredeti megvalósítási időszakban megvalósulni."

Fontos tudni, hogy ez a módosítási kérelem a pályázati programok későbbi megvalósítását teszi lehetővé.  E módosítási lehetőség célja, hogy a pályázók maradéktalanul tudják teljesíteni az elfogadott pályázati programjukban szereplő vállalásokat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati felhívásban és útmutatóban megjelenő keretek között más jellegű módosításra is van lehetőség, de azt nem az időpont hosszabbításra irányuló kérelemben kell benyújtani.

A hivatalos közlemény elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján: itt

 

Mit tegyünk, ha a CIC segítsége nélkül nem tudunk elszámolni a 19. évi NEA pályázattal?

Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan pályázók, akik nem kezelik olyan magabiztosan az internetes felületeket, hogy egyedül megoldják a NEA pályázatok elszámolását. Mégis arra kérjük a szervezeteket, hogy a pályázati beszámolójuk elkészítésénél most, ha lehet, ne támaszkodjanak a CIC munkatársaira. Tekintettel arra, hogy a munkatársaink otthon dolgoznak és közben a szeretteikről is gondoskodnak, nincs lehetőségük a bizonylatok, szakmai beszámolók feltöltésének átvállalására. Ez meghaladja a tanácsadási feladatunk kereteit, és normál körülmények között is csak indokolt esetben vállalhatnánk fel.

Kérjük, használják az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyvében a pályázatok elszámolására vonatkozó oldalakat. A kézikönyv lépésről-lépésre végig vezet azon, hogy miként lehet beadni a szakmai és a pénzügyi beszámolót.  A kézikönyv elérhető az EPER rendszerbe belépés után megjelenő a nyitó oldalon, illetve ezen a hivatkozáson keresztül: link

Ha kétséges, hogy képes lesz-e a szervezet a pályázati beszámoló önálló elkészítésére, kérjük, mindenképp nyújtson be a pályázat megvalósítási idejének október 31-ig terjedő történő meghosszabbítására irányuló módosítási kérelmet. Erre 2020. március 31-ig van lehetősége a szervezetnek. A módosítás részletekről tájékozódhat a jelen hírlevélben. E módosítás által a beszámolás határideje is kitolódik, és a szervezet megkaphatja azt a segítséget, amire szüksége van.

 

A 2020-ban nyertes pályázóknak különösen figyelnie kell a NEA támogatás felhasználásának megkezdésénél!

Már elindult a támogatások átutalása a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi nyertes pályázóinak. Nekik azonban figyelni kell arra, hogy a támogatási időszak csak április 1-én indul. Bár a számlájukon van a pénz, meg kell várniuk a támogatási időszak kezdetét a támogatás felhasználásával.

Azoknak a 2020. évi nyertes szervezteknek, akik a 2019. évi pályázatuk megvalósítási idejének meghosszabbítását kérik, különösen oda kell majd figyelniük arra, hogy ne keveredjenek össze a költéseik.  Például a 2019. évi pályázatban – eredetileg március végére – tervezett rendezvény forrásait nem lehet a 2020. évi pályázat keretében tervezett másik programra fordítani.

 

Tilos minden személyes jelenléten alapuló rendezvény, gyűlés, ülésezés!

Ezúton tájékoztatjuk a szervezeteket, hogy a járvány megelőzése és kezelése érdekében született 46/2020.(III.16.) Korm. sz. rendelet 4.§.(1). bekezdése alapján mindenkinek tilos bármilyen rendezvényen részt vennie a függetlenül a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől. Szintén tilos bármilyen gyűlésen megjelenni.

A civil szervezetek nem csak a szakmai, közösségi programjaikat nem tarthatják meg, de a működésükhöz kapcsolódó személyes részvételen alapuló közgyűléseket, elnökségi, kuratóriumi, stb. üléseket sem.

Azok a szervezetek, amelyek  létesítő okirata tartalmazza az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott üléseket természetesen megszervezhetik az adott egyesületi, alapítványi szerv ülését, de tényleges személyes jelenlét nélkül.

Azok a szervezetek, amelyek létesítő okirata tartalmazza a távoli döntéshozatal lehetőségét élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy „távszavazással”  hoznak döntéseket.

 

A civil eljárásokra nem vonatkozik a rendkívüli ítélkezési szünet

A bíróságokon bevezetett rendkívüli ítélkezési szünet mérsékelten érinti a civil eljárásokat. A szervezeteknek a megszokott eljárásrendet kell követnie a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési, stb. ügyekben. A bíróság által kiadott végzésekben szereplő határidőket is tartani kell. Abban az esetben, ha a rendkívüli helyzet miatt a szervezetnek nincs módja a Törvényszék felszólításnak eleget tenni a határidő meghosszabbítását lehet kérni.

 

Tájékozatók a civil szférát érintő aktualitásokról, valamint a Magyar Falu Program keretében megjelenő Falusi Civil Alap pályázatról

Gulyás Gergely miniszter úr levele: megtekintés és letöltés

Gyopáros Alpár kormánybiztos úr tájékoztatója: megtekintés és letöltés

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr levele: megtekintés és letöltés