Hírek

Újabb települési mentőcsoport alakult Vas megyében
2019. szeptember 03. 12:32
Augusztus 31-én került sor a Perenyei Önkéntes Települési Mentőcsoport rendszerbeállító és minősítő gyakorlatára.

 A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén működő önkéntes települési mentőcsoportok száma a perenyei önkéntesekkel együtt elérte a tízet. A település veszélyeztetett a villámárvizek kialakulásának terén, így volt ez 2015-ben is, amikor a települést több helyütt árasztotta el a levonuló csapadéktömeg. Ezekben az esetekben nagy segítség van azon önkéntes mentőcsoport tagokra. A település mentőcsoportjának rendszerbeállító gyakorlatának célja az volt, hogy azon feladatok szakszerű teljesítéséről adjanak tanúbizonyságot, amelyek a baj órájában megfelelően alkalmazhatóak a balesetek megelőzése és elkerülése érdekében.

A gyakorlat a 17 főből álló mentőcsoport ünnepélyes eskütételével vette kezdetét, majd Gombos Bálint plébános áldotta meg a tagokat. A megnyitón részt vett dr. Kovács Györgyi, a Szombathely Járási Hivatal vezetője, Lakatár Gábor tű. alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Imre Viktória, Perenye Község polgármestere, aki egyben a mentőcsoport parancsnoka is. A megnyitót követően megkezdődtek a gyakorlat feladatainak végrehajtása.

A mentőcsoportnak először egy híd lesúlyozását kellett végrehajtania, ezt egy veszélyes fa kivágása követte, majd ideiglenes védmű építésére, patakmeder tisztítására és a lakosság kimenekítésére valamint befogadásra is sor került. A feladatok elvégzését követően a látottakat Lakatár Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető értékelte, aki a sikeres végrehajtásért átadta a mentőcsoportnak a minősítő oklevelet, amelyet dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója írt alá.

Fotó: Balogh Eszter tű.ftőrm./Vas MKI