Hírek

A rendelkezésre álló összeg majdnem két és félszeresére nyújtottak be igényt
2015. július 31. 15:01
Százmillió forintot biztosított az idén a központi költségvetés az önkéntes mentőszervezetek támogatására, a csapatok több mint kétszáznegyvenmillió forintnyi pályázatot nyújtottak be. Százharminc szervezet kap pénzt, a forrás majdnem kétharmadából technikai eszközöket szerezhetnek be.

A katasztrófák elleni védekezésben mára kiemelkedő fontosságú résztvevőkké váltak a hivatásos katasztrófavédelmi erőket kiegészítő önkéntes mentőszervezetek. E szervezetek nem csupán különleges mentési képességekkel bírnak, de tagjaik tiszteletre méltó elszántsággal, önzetlen módon segítik az emberi élet védelmét. Munkájukhoz ugyanúgy szükségük van speciális felszerelésre és technikai eszközökre, mint védőeszközre, alkatrészre, vagy üzemanyagra, akár árvízi védekezés vagy viharkárok felszámolása, vagy éppen speciálisabb, kutató-mentő műveletek során. 

Az, hogy az utóbbi években az önkéntes mentőszervezeteket egyre gyakrabban alkalmazták, egyre többször volt szükség speciális beavatkozásaikra, egyértelművé tette: a katasztrófák elleni védekezés során rendkívül fontos, hogy az ország kellő mértékű, önkéntességen alapuló mentési bázissal rendelkezzen. Az önkéntességet vállaló szakemberek munkáját és teljesítményét az ország úgy is igyekszik elismerni, hogy a központi költségvetés 2015-re százmillió forintot irányzott elő az önkéntes mentőszervezetek támogatására.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság május 18-án pályázatot hirdetett meg az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására. A pályázat célja volt, hogy a feladataikhoz kapcsolódó üzemeltetési költségek biztosításával szélesítse a minősített önkéntes mentőszervezetek társadalmi szerepvállalását, és a szervezetek minél gyakrabban legyenek alkalmazhatóak káresemények felszámolásánál. Cél volt emellett az is, hogy az eszközfejlesztéssel növekedjék a felkészített és minősítést szerzett mentőszervezetek mentési, beavatkozási képessége, illetve, hogy hatékonyságuk továbbképzések, gyakorlatokon való felkészítések révén javuljon.

Az önkéntes mentőszervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázatra összesen százkilencvenöt pályázati dokumentáció érkezett, az ezekben foglalt igények elérték a kétszáznegyvenegymillió forintot. A BM OKF főigazgatója által kijelölt bíráló bizottság százharminc pályázat támogatását javasolta, összesen 99, 7 millió forint értékben. 

Az önkéntes mentőszervezetek az alábbi céltámogatásra nyertek forrást:

 

Támogatási kategória

Támogatás, Ft.

Technikai eszköz:

 63 010 269

Védőeszköz, védőruha:

 31 507 968

Üzemanyag költség:

 773 000

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

költség, hatósági műszaki vizsga díja:

 656 012

Alkatrész, tartozék költsége:

 2 021 244

Oktatás, vizsgáztatás:

 1 770 228

 

 

A pályázati döntés eredménye a mellékelt dokumentumban olvasható.


 

Kapcsolódó információk: