Hírek

Majdnem minden pályázó kap támogatást
2015. július 31. 14:57
Négyszázmillió forintnyi támogatást kaphatnak ebben az esztendőben az önkéntes tűzoltó egyesületek. Az összegre négyszáznegyvenhárom pályázat érkezett, ezek közül öt nem felelt meg a feltételeknek, a többiek mind kapnak támogatást.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatását a központi költségvetés az illetékes minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között biztosítja. 2015-ben az önkéntesek között szétosztható összeg félmilliárd forint, ebből százmilliót az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a többire a tűzoltó egyesületek pályázhatnak. A négyszázmillió forint két részre oszlik, ebből kapnak állami támogatást az önállóan beavatkozó egyesületek kapnak, háromszázötvenegymillió forintot pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő, úgynevezett közreműködő egyesületek számára különítettek el. 

A pályázatra összesen négyszáznegyvenhárom pályázati dokumentáció érkezett, összesen háromszázkilencvenkilencmillió forintnyi támogatást igényeltek az egyesületek. A formai bírálat megállapította, hogy öt egyesület pályázata nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és többszöri felkérésre sem tudták azt megfelelően módosítani, ezért ezeket nem lehetett befogadni.

A sikeresen teljesítő négyszázharmincnyolc egyesület üzemeltetési költségekre, tűzoltógépjármű és -technika javítására, felülvizsgálatokra, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, bővítésre; tűzoltó védő-, technikai és informatikai felszerelésekre nyújtotta be pályázatát.

Az idén bővült a pályázható eszközök köre, így akár az összes, a beavatkozó egyesület kategóriához szükséges összes felszerelést igényelni lehetett. Szintén új elem, hogy az informatikai eszközök között asztali vagy hordozható számítógépekre is pályázhattak az egyesületek, illetve a forma- és egyenruhával kapcsolatos költségek is elszámolhatóak voltak. 

A bíráló bizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így ez alkalommal üzemeltetési költségre közel negyvenegymillió, szertárépítésre, -felújítása, -bővítésre több, mint huszonkilencmillió támogatást kapnak az egyesületek. Huszonnégy önkéntes csapatnak tűzoltógépjármű és -technika javítást és felülvizsgálatot végez el a BM HEROS Zrt. A pályázók kétszázharmincnyolcmillióért vehetnek át védő- és tűzoltó technikai eszközöket, továbbá hatvanhét egyesület pedig asztali vagy hordozható számítógéppel gazdagodik. A pályázatnak köszönhetően hatszázhatvannyolcan szerezhetnek tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgát, az önkéntesek kétszáz gépjárművezetője tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel jogosult lesz megkülönböztető jelzést használó tűzoltó gépjárművet vezetni. Hetvennégy egyesület hatvanhat kézi, tíz mobil EDR-rádiót, valamint hét tartozékot kaphat.

Az egyesületek a pályázat végeredményéről a katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a velük együttműködési megállapodást kötő hivatásos tűzoltóságok útján kapnak értesítést. A pályázat lebonyolításának következő eleme a szerződések megkötése, melyek előkészítő munkálatai jelenleg már zajlanak.

A pályázati döntés eredménye a mellékelt dokumentumban olvasható.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi pályázatának végeredménye és az elmúlt 4 év pályázatainak eredményéről  Toldi Péter tű. alezredes (BM OKF Tűzoltósági Főosztály) által készített cikk.

 


 

Kapcsolódó információk: