Hírek

Békésben elsőként - önálló beavatkozók a sarkadi önkéntesek
2015. július 31. 14:56
A tűzvédelmi törvény szakmai és technikai feltételek fennállása esetén lehetővé teszi az önkéntes tűzoltó egyesületek számára az önálló tűzoltást, műszaki mentést. Békés megyében elsőként a sarkadiak feleltek meg a feltételeknek. Július 28-án az országos tűzoltósági főfelügyelő rendszerbe állította az augusztustól önállóan is beavatkozó önkénteseket. A sarkadiak szombattól több mint tízezer ember biztonságáért felelnek.

Tizenhét kilométer előny, ezt jelenti a sarkadi önkéntesek új szerepe, mivel ennyi a távolság a Gyuláról érkező hivatásosok és a Sarkad között.

– Az önkéntes tűzoltóság nemcsak volt, hanem lesz is – mondta dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője az egyesület ünnepélyes rendszerbe állításakor. 

A sarkadi egyesületi tagok technikai és szellemi tudása, lelkesedése, az önkormányzat példaértékű támogatása hozzájárult a cél – az önálló beavatkozói státus – eléréséhez. A nagyobb elvárások mentén és nagyobb felelősséggel végzett munka révén a mentő tűzvédelem közelebb kerül az állampolgárokhoz, az önálló beavatkozást vállaló tizenkét önkéntes rendkívül nemes ügyet szolgál. Ezzel a sarkadiak további fejlődése a bővülő pályázati források révén a jövőben is biztosított.

Dr. Sipos Lajos járási hivatalvezető beszédében kiemelte, hogy az 1891 márciusában létrejött egyesület hosszú utat járt be, kisebb megtorpanásokkal folyamatos és töretlen volt a fejlődése. Nagy örömet jelentett, amikor sikerrel teljesítette a minősítő és a rendszerbe állító gyakorlatok szigorú követelményeit. Hozzátette, a tagok nem csak a város tűzvédelmében vállalnak szerepet, önzetlenül részt vesznek Sarkad társadalmi életében is, sőt az egyesület tagjai és technikai eszközei az elmúlt év őszén nemzeti minősítést szerzett Pelikán Mentőcsoport műszaki-mentő egységének gerincét is adják.

Az okiratot Tarcali Mihály, az egyesület elnöke vette át, amely rögzíti, hogy az önkéntes tűzoltók vállalják a négyezer-ötszáz órás készenléti időt és beavatkozó I. kategóriájú egységként végzik tovább tevékenységüket a településen. Az egyesületi tagok a riasztástól számított tizenkét percen belül indulnak a káreset helyszínére, több mint tízezer ember biztonságát szavatolva. 

Az ünnepi műsor, a szavalatok és a Szózat után dr. Mokán István Sarkad polgármestere háláját és köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, s emlékeztetett arra, hogy mindnyájan szabadidejükben, önként, javadalmazás nélkül vállalták a nemes, példaértékű feladatot.