Hírek

A Kormány határozatban ismerte el a Magyar Tűzoltó Szövetség tevékenységét
2016. szeptember 01. 12:16
A Kormány a belügyminiszter előterjesztésében tárgyalta a Magyar Tűzoltó Szövetség tevékenységét, és 1468/2016. (VIII. 31.) Korm. határozatával elismerte a Magyar Tűzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységét. Ezt a nem mindennapi eredményt megelőzte az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának ülése, 2016. június 6-án. Itt Dobson Tibor tű. ddtb., a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke számolt be a Szövetség tevékenységéről, amelyből jelentés készült a Kormány számára. A beszámolón részt vett Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium államtitkára is.

Eddig példa nélkül álló jelentős lépés a MTSZ életében, hogy a Kormány megtárgyalta a Magyar Tűzoltó Szövetség munkáját és ezt követően a Magyar Közlöny 2016. évi 130. számának 68232. oldalán megjelent

A Kormány 1468/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata

a Magyar Tűzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységéről.

 

A Kormány

 1. megtárgyalta és tudomásul vette a  Magyar Tűzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységéről szóló jelentést;
 2. elismeri és nagyra értékeli az  önkéntes tűzoltók önzetlen, áldozatos munkáját, a  Magyar Tűzoltó Szövetség által a  határon túli magyar közösség erősítésében vállalt szerepvállalást, amivel hozzájárul az  ottani magyarság közösségépítéséhez, hagyományőrzéséhez.

 

                                                                                        Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 

 

1. A Magyar Tűzoltó Szövetség tevékenységéről

A jelentés kiemelte, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség jogelődje az 1870-ben gróf Széchenyi Ödön közbenjárására megalakult Magyar Országos Tűzoltó Szövetségnek. A szövetség eszmei célja a „tűzoltó-ügy terjesztése, tökéletesítése és a tűzoltótestületek egyenlő elvek szerint való fejlesztése” volt. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945-ben javait elvéve, megszüntette a szervezetet. Mintegy 45 évnyi kényszerszünet után 1990-ben Balatonfüreden megalakult a Magyar Tűzoltó Szövetség, újra felemelve a zászlót. A zászló az összetartozás, a testvériség, a bajtársiasság és az egység jelképe, amit védőszentük Szent Flórián alakja és eszmeisége hat át.

Ez az egységesség a 90-es évek közepétől megbomlott, de az igény a Széchenyi Ödön által lefektetett eszmeiség jegyében való egység megteremtésének gondolata legyőzte a széthúzást és 2013-ban megújult a szövetség. Ezzel immár a teljes hazai nem hivatásos tűzoltóságot képviselve legfontosabb feladatának az egységes szakmai érdekképviseletet, valamint a tűzvédelem fejlődésének elősegítését tekinti. Céljaik kapcsolatot teremtenek a múlt hagyományaival, mert azok szilárd alapjaira épülnek.

Legfontosabb feladataik: egységes, országos szakmai érdekképviselet, valamint a tűzvédelem fejlődésének elősegítése. Ezen belül:

 • a mentő tűzvédelem hazai fejlesztése,
 • a megelőző tűzvédelem terjesztése, széles körű felvilágosítás,
 • a közösségépítés, a hagyományőrzés és az utánpótlás-nevelés,
 • a szakmai és tudományos munka koordinálása,
 • a hazai szakmai és társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás, valamint
 • a nemzetközi kapcsolatok minél szélesebb körű fejlesztése.

Mindezzel a céljuk, hogy erős, egységes és jól képzett önkéntes tűzoltó szervezetek jöjjenek létre Magyarországon, amelyek a hivatásos katasztrófavédelmi erők munkájába bekapcsolódva dolgoznak hazánk tűz- és vagyonbiztonságának tökéletesítésén.

A céljaik kapcsolatot teremtenek a múlt hagyományaival, mert azok szilárd alapjaira épülnek.

Ennek megfelelőn a megyei szövetségek fogják össze a területi munkát, miközben három – önkéntes, önkormányzati és létesítményi – tagozatban folyik a szakmai munka, amit szakmai bizottságok (verseny, ifjúsági, hagyományőrző, nemzetközi, határon túli) és eseti bizottságok (kommunikációs, képzési és fejlesztési) segítenek. Valamennyien választott képviselőként.

A Magyar Tűzoltó Szövetség ezzel minden nem hivatásos tűzoltó érdekképviseleti szervévé válva képviseli a hazai tűzvédelem, műszaki mentés és katasztrófavédelem ügyét. Az egyre bonyolultabbá váló helyzetekben szükséges speciális tudás birtokosait, a különleges mentőszervezeteket is várja soraiba, s felvállalja a polgári védelmi feladatelemeket is. Ennek érekében szervezeti felépítése igazodik az ország védelmi igazgatási rendszeréhez.

Ezt a munkát a Szövetség három – önkéntes, önkormányzati és létesítmény – tagozatban végzi.

 

2. A MTSZ határon túli tevékenységéről

A Magyar Tűzoltó Szövetség a tagozatok mellett szakmai bizottságokat hozott létre, köztük a múlt hagyományaira építve, a jövőt szem előtt tartva a Határon Túli Szakmai Bizottságot, amelynek alapfeladata

 • a határon túli magyarlakta települések önkéntes tűzoltó szervezeteivel való kapcsolattartás, tevékenységük elősegítése,
 • bevonása az anyaországi tűzoltó társadalom szakmai munkájába,
 • a velük való szoros együttműködés, és a folyamatos segítségnyújtás.

A segítséget elsődlegesen az elméleti és gyakorlati tudástranszferben, a hazai gyakorlatban megszerzett tapasztalatok átadásában – szervezési minták, katasztrófahelyzetek megoldási módjai, szakmai képzések – jelölték meg.

A szervezeti, szervezési, módszertani támogatás mellett eszközök, felszerelések, oltó- és védőeszközök átadására került sor.

Az addigi tevékenységre építve új lendületet és formát kapott ez a munka, amikor a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Magyar Tűzoltó Szövetség kezdeményezésére 2015-ben megalakult a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat.

Ezzel a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat tagjainak közös erőfeszítése során eszközök jutottak és jutnak el azokra a helyekre, ahol a leginkább szükség van rájuk; a tudástranszfer pedig célzottan, az igényeknek és a körülményeknek megfelelően valósulhat meg. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy az e szempontból kevésbé fejlett területeken is meginduljon egy gyorsabb fejlődés. Mindezek mellett talán a legnagyobb eredmény az emberi tényező, az egyesületek közösségteremtő és -szervező ereje.     

 • Eddig 67 település önkéntes tűzoltói részesültek továbbképzésben, támogatásban és 22 eseményt szerveztek részükre.

A továbbképzések és eszközátadások céljai:

 • Kapcsolattartás a határon túli egyesületekkel.
 • Az önkéntes tűzoltóságok működési feltételeinek javítása, az önkéntes tűzoltók személyi biztonságának növelése.
 • A jó gyakorlat átadása, műszaki mentés, elsősegélynyújtás, veszélyesanyag-balesetek, tűzoltási gyakorlat bemutatása, tapasztalatcsere – a határon túli önkéntesek továbbképzése.
 • Árvízi védekezés, mentés, kitelepítés, befogadás, eszközök és módszerek begyakoroltatása.
 • A képzésben résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el, melyek birtokában – felszereléseik színvonalának megfelelően – képesek tűzoltási és műszaki- mentési feladatok végrehajtására, ugyanakkor a korszerű eszközök és megoldások bemutatásával lássák a továbblépés perspektíváit is.

Nagyon komoly előkészítő munka eredményeként jutott az egységes hazai tűzoltó mozgalom erre a szintre, amelyben mindhárom – önkéntes, önkormányzati, létesítményi – tagozat áldozatos munkáját ismerték el a kormányhatározattal.