Hírek

Száznegyvenkét település, több mint hétszázezer ember biztonsága
2016. március 18. 21:09
Országos értekezletet tartottak március 17-én a már működő és a jövőben indulni készülő beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek elnökei, a megyei tűzoltósági főfelügyelők, illetve az egyesületeket segítő mentorok részvételével a BM OKF-en.

A találkozón a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületeket érintő szabályozók és a 2015-ös évi működés tapasztalatai kerültek terítékre, egyebek mellett elhangzott: a harminc önállóan beavatkozó ÖTE 142 település több mint 700 ezer lakójának jelent nagyobb biztonságot, ezek az egyesületek nagyjából 5500 négyzetkilométernyi területen látnak el feladatot.

Az értekezletet megnyitó országos katasztrófavédelmi főigazgató úgy fogalmazott, az önkéntesség fontos szerepet kapott a katasztrófavédelem életében. Mint dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy hangsúlyozta, kell, hogy elegendő hivatásos, tartós beavatkozásra képes erő legyen az országban, de ugyanennyire fontos, hogy legyen kellő számú felkészült, képzett önkéntes is, akire szükség esetén számítani lehet. A tábornok emlékeztetett arra, hogy a kormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz az önkéntes mozgalom fejlesztésére. Mint fogalmazott, ha az állampolgárok feláldozzák az idejüket, erejüket a közösségért, akkor az úgy van rendjén, hogy erre valamilyen választ kapjon a közösségtől. „A megnövelt állami támogatás ennek a köszönetnek a jele” – mondta a főigazgató. Tollár Tibor hozzátette, jelenleg harminc önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület működik az országban, az idén másik tizenöt indulásával számol a hivatásos katasztrófavédelem. Az önálló beavatkozás vállalása fontos, komoly felelősséggel járó lépés, jelentette ki a tábornok. Nem véletlen tehát, hogy az önálló beavatkozásra való jogot komoly feltételek teljesítéséhez kötik, az eddig eltelt időszak pedig azt mutatja, hogy az önkéntesek teljesítették, sőt, túlteljesítették, amit vállaltak, beavatkozásaik után nem maradt tennivaló, elvégeztek mindent, amit az adott helyzetben kellett. Tollár Tibor beszélt arról is, hogy a beavatkozó egyesületek az ország olyan területein dolgoznak, ahol munkába állásukkal jelentősen csökkent a beavatkozás megkezdéséig eltelt idő, márpedig ebben a szakmában az idő kiemelten fontos tényező. A főigazgató reményét fejezte ki, hogy egyre több egyesület avatkozik majd be önállóan, ugyanakkor hangsúlyozta, meg kell maradjon az önkéntes jelleg, az egyesületeknek annyit kell vállalniuk, amennyi erejükbe belefér, amennyi feladatot kiválóan képesek teljesíteni.

A közreműködő és beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységéről dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő tartott átfogó tájékoztatót. Elmondta, ötszázhúsz egyesülettel van a tűzoltó-parancsnokságoknak együttműködési megállapodásuk, ugyanakkor a cél, hogy azokkal az egyesületekkel is szoros legyen a kapcsolat, amelyek nem vonulnak, hanem például a hagyományőrzés területén teljesednek ki. A tábornok elmondta, az önkéntes szervezeteknek összesen körülbelül tizennyolcezer tagja van, mellettük több mint kétezer ifjúsági tűzoltó is tagja az egyesületeknek, vagyis nagyjából húszezer emberrel lehet számolni. Ami a beavatkozó egyesületeket illeti, a harminc szervezet száznegyvenkét település több mint hétszázezer lakójának jelent nagyobb biztonságot, az önkéntes tűzoltóságok nagyjából ötezer-ötszáz négyzetkilométernyi területen látnak el feladatot. A települések közül tizenöt esetében „kritikus” volt a helyzet, mondta a főfelügyelő, oda nagyon hosszú idő alatt értek oda a hivatásos erők. Előadásában Bérczi László elmondta, a közreműködő egyesületek a tavalyi káresetek hét százalékánál vettek részt a munkában. A tábornok szólt a központi támogatás mértékéről, felhasználásáról, arról, hogy egy kivételével valamennyi beavatkozó önkéntes tűzoltóság túlteljesítette a vállalását. A további feladatokról elhangzott, az idén hatszázmillió forintos támogatásra lehet számítani, ebből százmillió a mentőszervezetek fejlesztésére fordítandó, a többi a tűzoltó egyesületek között oszlik el, több mint hatvanhét millió forintot egyenesen a beavatkozó egyesületek indulására és működésére szánnak. Az országos tűzoltósági főfelügyelő az önkéntes tűzoltóságokat segítő mentorokról szólva elmondta, majdnem mindenki rendelkezik a szükséges képesítéssel, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ együttműködésével már folyik az új tanfolyam előkészítése, várhatóan a félév végén indul a kurzus.

Diriczi Miklós tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgatóhelyettese a képzési rendszerről és annak jogi szabályozásáról adott átfogó képet. Emlékeztetett arra, hogy már megalkották a háromszintű képzési rendszert, a hivatásos tűzoltóknál már bevezetett alap-, közép- és felsőszintű képzettséget állapítottak meg az önkéntes és az önkormányzati tűzoltók számára is. Továbbá minden tűzoltó, legyen hivatásos, önkormányzati, létesítményi vagy önkéntes, ugyanolyan, a műszaki berendezések kezelését elsajátító képzésen vesz részt. Az átjárhatóságnak köszönhetően a megfelelő tanfolyamokat elvégző önkéntes tűzoltók akár a katasztrófavédelem hivatásos állományába is átkerülhetnek.

Az ezredes ezután az önkéntes tűzoltó egyesületek utánpótlását jelentő ifjúsági tűzoltó tanfolyamokról beszélt, kiemelve, hogy a 14 és 18 év közti fiatalok akár az önkéntes tűzoltó egyesületeknél is jelentkezhetnek a 35 órás képzésre, amely egy vizsgával zárul. A fiatalok ezután megkötésekkel, de részt vehetnek az önkéntes tűzoltók munkájában (nem használhatnak légzőkészüléket, műszaki mentésnél használt berendezéseket, valamint nem dolgozhatnak magasból vagy mélyből mentési munkálatok során). A program folytatásaként az ifjúsági tanfolyamot elvégző fiatal a 18. életéve beöltését követően, parancsnoka ajánlásával részt vehet a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamon is.

Dobos Gábor tűzoltó alezredes, a központi főügyeleti főosztály helyettes vezetője a rádióforgalmazással és a hírközpontok átalakításával kapcsolatos tapasztalatokról beszélt. Ismertette a 112-es segélyhívóval és a miskolci, valamint a szombathelyi hívásfogadó központokkal kapcsolatos tapasztalatokat, majd bemutatta, miként kérdezik ki a bejelentőket az operátorok. A rádióforgalmazással kapcsolatban az előírt visszajelzési kötelezettségek betartására emlékeztette az önkéntes tűzoltókat.

Fülep Zoltán tű. ezredes, a tűzoltósági főosztály vezetője zárta a rendezvényt. Elmondta, hogy hasznos kérdések és problémák kerültek terítékre a nap folyamán.

A képek és a hír forrása a BM OKF oldala.