Hírek

Újabb változások az egyesületek működését érintő szabályokban
2021. június 07. 06:08
Megváltozott az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, a döntéshozó testületek ülésével kapcsolatos, jún. 1-től érvényes változásokat közöljük az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület cikkei alapján.

1. Döntéshozó testületi ülés

Megváltozott az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet.  Június 1-től az egyesületek, szövetségek döntéshozó testületének ülése
megtartható:

  • tényleges személyes jelenléttel,
  • elektronikus hírközlő eszköz használatával,
  • vagy olyan módon, hogy a közgyűlésen a tagok egy része személyesen, más része pedig elektronikus hírközlő eszköz
  • használatával vesz részt.

A közhasznú szervezetek kivétellel továbbra is lehetősége van az egyesület közgyűlésének/küldöttgyűlésének arra, hogy ülés
tartása nélkül, írásban, akár elektronikus levelezés útján hozzon határozatot. Ezzel akkor is élhet a szervezet, ha az alapszabálya nem rendelkezik az ülés tartása nélküli döntéshozatal lehetőségéről. A közhasznú szervezetek
közgyűlései/küldöttgyűlései azonban – amelyek esetében jogszabály írja elő az ülések nyilvánosságát – június 1. után már nem hozhatnak ülés tartása nélkül határozatot.

A tisztújításra vonatkozó döntések meghozatalát legfeljebb október 15-ig lehet kitolni.

Bővebben itt.

2. Döntés e-mail útján

Azok az alapítók, akik nem az alapítók gyűlésében gyakorolják az alapítói jogaikat, június 1-ét követően már nem hozhatnak,
illetve nem közölhetnek a döntést e-mail úján. Tehát, azoknál az alapítványoknál visszaáll a szokásos döntési rend, amelyeknél egy személy, vagy esetleg több személy, de nem az alapítók gyűlésében gyakorolja az alapítói jogokat.

Az alapítók gyűlése, mint az alapítvány döntéshozó szerve ugyanakkor az egyesületekre is vonatkozó szabályok szerint
ülésezhet:

  • tényleges személyes jelenléttel,
  • elektronikus hírközlő eszköz használatával,
  • vagy olyan módon, hogy a gyűlésen az alapítók egy része személyesen más része elektronikus hírközlő eszköz használatával vegyen részt.

Bővebben itt.

3. Ülések megtartása hírközlő eszközzel

2021. június 1-től módosultak a jogszabály. Az elmúlt hónapokétól némileg eltérő rendeben lehet megtartani azokat az
üléseket, ahol a tagok/alapítók hírközlő eszköz alkalmazásával vesznek részt. A legfontosabb változás, hogy immár lehetőség van arra is, hogy a tagok egy része személyesen is részt vegyen ülésen.

Bővebben itt.

4. Határozathozatal ülés megtartása nélkül

Azok a szervezetek is élhetnek ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségével, amelyeknek alapszabálya/alapító okirata ezt a döntéshozatali eljárást nem tartalmazza. Figyelni kell azonban arra, hogy 2021. június 1. után a közhasznú szervezetek
döntéshozó szervei már nem hozhatnak ilyen módon határozatot.

Bővebben itt.