Hírek

Az új MTSZ feladatai
2015. február 19. 14:45
Korábbi bejegyzéseinkben szót ejtettünk sok dologról: a szervezeti felépítésről, az előkészítő munkáról, a bizottságok és tagozatok szerepéről. A február 21-ei közgyűlés közeledtével azonban elérkezett az idő, hogy az egyik legfontosabb dologról is beszéljünk: az „új” szövetség feladatairól.

Ahogy korábban említettük, az „új” MTSZ a tűzoltómozgalom legendás alakja, gróf Széchenyi Ödön által megálmodott érdekképviseleti rendszerét tekinti szellemi elődjének. Feladatai röviden összefoglalhatók: a szakmai érdekképviselet, a tűzvédelem hazai fejlődésének elősegítése, a szakmai munka koordinálása.

Noha ez egyszerűen hangzik, valójában nagyon is szerteágazó feladatkörről van szó. Lássuk, melyek ezek a feladatok – csak a lényeget, röviden.

Mentő tűzvédelem

A mentő tűzvédelem szakmai fejlesztése, az abban tevékenykedők szakmai fejlődésének aktív elősegítése, a társadalmi környezetben való érdekképviselet, a jogalkotásban történő szakmai közreműködés, képzés és felügyelet. Szakmai irányelvek, képzési, szakmai, felszerelési, beavatkozási útmutatók kiadása.   

Megelőző tűzvédelem, felvilágosítás

Ezen a témakörön belül a legfontosabb a települések tűzvédelme és megelőzése. Ide tartozik a lakossági felvilágosításon belül a „hagyományos tudnivalók” (tűzvédelmi, közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési stb.) és az „új évezred” ismeretei (pl. az időjárási veszélyhelyzetek fontossága és elkerülése) is.

Közösségépítés

Az új MTSZ nem lehet sikeres pezsgő közösségi élet nélkül. A szövetség ezért elkötelezi magát a folyamatos (szakmai) közösségépítés mellett, amelynek során különböző események megszervezésével, elismerési rendszer kiépítésével kívánja elérni a tűzvédelem ügyének előrejutását.

Szakmai és tudományos feladatok

Érdekképviseleti szervezetről van szó, ezért mi sem lehet természetesebb, mint hogy az MTSZ az egységes szakmai érdekképviseletet tűzze zászlajára. A célok között szerepel a tűzoltók (tovább)képzésének szervezése és támogatás, szakmai és tudományos rendezvények szervezése, a szakmai és tudományos publikációk elősegítése, valamint a vonatkozó jogszabály- és szabványalkotásban való részvétel (többek között).

Hagyományőrzés

A múlt ismerete és ápolása nélkül nem építhetünk stabil jövőt, ezért a hagyományőrzés, a múlt értékeinek ápolása, továbbadása sem maradhat el.

Kapcsolattartás

A szövetség eltökélt célja, hogy mind a határainkon belül, mind a határainkon túl folyó szakmai élet „sűrűjében” dolgozzon: a magyarországi és határon túli magyar tűzoltó szervezetekkel, szakmai és kormányzati szervekkel való kapcsolattartás ehhez ugyanúgy hozzátartozik, mint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés.

Utánpótlás-nevelés

Végül pedig, hogy ne csak a múltra, hanem a jövőnkre is gondoljunk: a szövetség meg kívánja teremteni a jövő tűzoltó-generációjának alapjait, ezért többek között célja az ifjúsági nevelés minden téren (pl. szakmai felkészítő táborok, kiadványok, előadások, stb. formájában).